Zgłoszenia po akredytacje medialne przyjmowane będą od 11 do 17 maja 2018 wyłącznie poprzez kontakt mailowy (adres promocja@bok.bialystok.pl).

W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz dane redakcji / mediów, które Państwo reprezentujecie.

O przyznaniu akredytacji decyduje Organizator – liczba akredytacji jest ograniczona.

O terminie i miejscu odbioru akredytacji poinformujemy po 18 maja.